Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1
775 647 349
Drobečková navigace

Hlavní stránka > Zemědělské služby, štěpka a peletky > Setí plodin

Setí a sklizeň plodin

Setí kukuřice

Zajišťujeme setí a sklizeň zemědělských plodin po celé České republice. Specializujeme se především na přesné bezorebné setí kukuřice moderními secími stroji KINZE 3500. 

Tento stroj má masivní secí botky s dvěma disky (prům. 380 mm, 3,5 mm tloušťky) a dvěma širokými opěrnými pryžovými koly spojené s rámem pomocí paralerogramu s přítlačnými pružinami, pro seřízení přítlaku secí botky v 5-ti polohách.

Zásobníky na osivo z polyethylenu s kapacitou 75 litrů, hydraulický rozvod pro ovládání funkcí stroje, osvětlení, znamenáky, centrální transmisní pohon výsevního ústrojí včetně ozubených kol pro nastavení výsevku a odstavná mechanická noha to vše řadí sečky značky KINZE na první místo v kvalitě a výkonnosti bezorebného setí.

 

 

 

Přísev trav a obnova TTP

Od jara 2014 provádíme rovněž přísev trav a obnovu TTP secím strojem STP 300.

Tento speciální secí stroj pro přísev trav a obnovu trvalých travních porostů, lze použít i k setí obilovin, řepky a luštěnin. Hlavním konstrukčním prvkem je masivní rám, který dává základní předpoklad pro kvalitní práci i v těžkých suchých a kamenitých půdních podmínkách. Pomocí hydraulické pístnice může obsluha z místa řidiče v průběhu setí měnit přítlak pracovních orgánů.

 

Secí stroj STP 300 narušuje v trvalém travním porostu drn, přičemž půdu prokypří jen v páscích. Tím je zabráněno masivnímu uvolnění půdního horizontu a rovněž nedochází k vymělčování kamenů.

Při přísevu je dosahováno vysoké vzcházivosti a to až 80 %.

Pro více informací o poskytovaných agroslužbách kontaktujte:

Jaroslav Dlouhý

tel. +420 773642802

email: j.dlouhy@triol.cz