Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1
775 647 349
Drobečková navigace

Hlavní stránka > Bioplyn

Bioplynové stanice

Co je bioplynová stanice?

Bioplynová stanice je zařízení na zpracování biologicky odbouratelného materiálu s následnou výrobou elektrické energie a využitím odpadního tepla z kogenerační jednotky.

Bioplynová stanice
Technické řešení BPS je koncipováno jako anaerobní zpracování materiálu (exkrementy hospodářských zvířat, travní, obilné a kukuřičné siláže) - NaWaRo systém. Energetickým výstupem je bioplyn, který je využíván pro kombinovamou výrobu elektřiny a tepla. Druhotným ekonomickým výstupem je fermentační zbytek (zbytkový fermentát), využitelný jako vysoce organické hnojivo pro výživu rostlin produkující biomasu pro BPS - NaWaRo plodiny.

 

 

Naše technologieJímky nabioplynové stanici

 • Dvoustupňová fermentace (primární, sekundární fermentor) s recyklací biomasy
 • Betonové fermentační nádrže s pevným stropem z betonu
 • Využití ponorných míchadel v nádržích - jednoduchá údržba a oprava
 • Doba zdržení materiálu ve fermentaèním procesu je více jak 100 dní
 • Koncový sklad s kapacitou šesti měsícù
 • Možnost cirkulace materiálu mezi fermentory díky spodnímu centrálnímu čerpadlu
 • Dálková regulace procesu a odborný dohled
 • Kompletní harmonizace BPS na české normy

Naše nabídka

Nabízíme Vám komplexní služby a poradenství v oblasti bioplynových stanic. Naše koncepce je založena na principu bioplynových stanic III. generace v provedení NaVaRo.

Zajistíme a zpracujeme Vám:

 • studii proveditelnosti s možností připojení do sítě,
 • kompletní stavební dokumentaci,
 • možnosti financování s podporou fondů EU
 • Odborný servis a dohled nad provozem 

 

Vaše výhody od násKogenerační jednotka Jenbacher

 • Zisková bioplynová stanice: nízké provozní náklady, vysoká účinnost, nejvyšší efektivnost
 • Všechna řešení z jednoho zdroje: od zemních prací až k bioplynu
 • Spolehlivé a dle dispozic zákazníka i detailní koncepty
 • Rozsáhlé schvalovací plánování
 • Zkušení odborníci pro výstavbu bioplynových stanic a zařízení
 • Vynikající cena / součinitel výkonu
 • Podpora provozu bioplynové stanice na místě samém díky našim servisním střediskùm v ČR a SRa dalších zemích EU
 • Speciální kurzy a školení