Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1
775 647 349
Drobečková navigace

Hlavní stránka > Aktuality > TATRA traktor - všestranné využití při podmítce s aplikací digestátu nebo kejdy

TATRA traktor - všestranné využití při podmítce s aplikací digestátu nebo kejdyDatum konání:
12.9.2016

Tatra + Mzuri Pro-Til + kejda_03.jpgNa pozemcích v okolí Sedlčan a Příbrami byla nasazena souprava TATRA traktoru v provedení 8x6  osazená motorem s 460 PS, poloautomatickou převodovkou a 4 vnějšími okruhy hydrauliky s proporcionálním ovládáním přes tlačítkový panel. Jako nadstandardní výbava je TATRA traktor opatřen tříbodovým závěsem o nosnosti 5 tun a automatickým navádění na řádek pomocí GPS. Tato nadstandardní výbava je nutným předpokladem pro osazení a kvalitní práci agregovaných zařízení.

Podvozek TATRA traktor 8x6 je osazen nástavbou cisterny SR Robusta 18 m3 pro aplikaci tekutých hnojiv. Za tímto nosičem byly na 3 bodovém závěsu postupně agregovány tři stroje pro úpravu strniště po sklizni obilovin s možností aplikace tekutých statkových hnojiv. Jednalo se o podmítač MZURI Rezult o záběru 7,7 metrů, radličkový podmítač GÜTTLER SuperMaxx s prismatickými válci o záběru 6 metrů a secí stroj MZURI Pro-Til 4T s hloubkovým podrýváním a aplikací průmyslových hnojiv o záběru 4 m. 

tatra+mzuri-rezult_015.jpg Tatra + Guttler + kejda _04.jpg Tatra + Mzuri Pro-Til + kejda_09.jpg

Tatra traktor a podmítač MZURI Rezult

Po sesazení a odzkoušení stroje byla prováděna úprava strniště do hloubky max. 5 cm s aplikací dávky digestátu 10 m3/ha. Současně byl digestát zapravován do půdy pro aktivaci výdrolu a plevelů. Reálnou rychlost a práci stroje si můžete prohlédnout na videu.

tatra+mzuri-rezult_014.jpgPo osazení podmítače MZURI Rezult jednoduchým secím strojem, je možné použít tuto soupravu i pro založení porostu zeleného hnojení nebo meziplodin. Vysoká pracovní rychlost (15 až 20 km/hod) a široký záběr soupravy (7,7 metru) předurčuje tuto soupravu k vysoké výkonnosti.  Při zkušebních jízdách v provozních podmínkách dosahovala souprava výkonnosti cca 5 ha/hod a to včetně napouštění cisterny na poli.

Představená souprava tak představuje efektivní způsob ošetření strniště a vytvoření optimálního prostředí pro vzcházení výdrolu a aktivace plevele po sklizni obilovin. 

Tatra traktor a podmítač GÜTTLER SuperMaxx

Tatra + Guttler + kejda _05.jpgTato souprava provádí mělkou podmítku čtyřmi řadami radliček před které je aplikována kejda nebo digestát. Tekuté hnojivo je radličkami dokonale promícháno a zapraveno pod povrch půdy. Tím je vytvořena ideální vrstva pro růst a vzcházení výdrolu i plevelů po sklizni, nebo meziplodin při použití secího stroje. Aplikace dávky kejdy nebo digestátu je mezi 10 až 20 m3/ha. To vše pomocí jednoho přejezdu po poli s minimálními náklady na provedení všech tří operací. Výkonnost této soupravy je cca 4 až 5 ha/hodinu včetně napouštění cisterny kejdou a nebo digestátem. Takto provedená operace zajišťuje nulový únik pachových látek a veškeré živiny obsažené v tekutém hnojivu jsou zužitkovány rostlinami.

Tatra + Guttler + kejda _02.jpg Tatra + Guttler + kejda _03.jpg Tatra + Guttler + kejda _04.jpg

Tatra traktor a secí stroj MZURI Pro-Til 4T

Tatra + Mzuri Pro-Til + kejda_09.jpgKonstruktérům se podařilo přivést na trh ojedinělou koncepci kombinace nejúčinnější aplikace kejdy (digestátu), hloubkového podrývání technologie STRIP Till a zakládání porostu v jedné pracovní operaci a na jeden přejezd.

Tatra + Mzuri Pro-Til + kejda_07.jpgTento zcela nový koncept je ojedinělý v tom, že se tekuté hnojivo aplikuje přímo do drážky STRIP Till a to do hloubky 20 až 35 cm (dle potřeby). Tak je zde zajištěn nulový únik živin a pachových látek do ovzduší. Současně je vytvořeno seťové lůžko pro osivo a tím je zachována kapilarita pro přenos živin z již aplikovaného hnojiva. Následuje uložení osiva do vytvořeného seťového lůžka a v poslední fázi je toto osivo zakryto a přitlačeno zamačkávacím kolem tak, aby  semeno bylo v dokonalém styku s půdou.

Tatra + Mzuri Pro-Til + kejda_03.jpgDochází tak k zachování vlhkosti v půdě a je zde vytvořeno optimální prostředí pro růst rostliny (prokypření půdní vrstvy a zpřístupnění živin). To vše je v souladu s všemi požadovanými půdoochrannými prvky na tyto nové a pokrokové technologie. Stejně tak je takto prováděné setí a aplikace v souladu s požadavky životního prostředí a veškeré legislativy při setí širokořádkových plodin.

Všechny tyto optimalizované operace nejsou prováděny několika strojovými soupravami, ale pouze jedním člověkem, jednou soupravou a na jeden přejezd.

Tatra + Mzuri Pro-Til + kejda_04.jpgTato souprava je vhodná pro setí obilovin, řepky a kukuřice. Dávkování tekutého hnojiva (kejdy nebo digestátu) je prováděno z nástavby nosiče, průmyslová hnojiva jsou dávkována ze zásobníku secího stroje. Rozsah dávky tekutých hnojiv je od 10 do 30m3/ha, dávkování průmyslových hnojiv je od 10 do 200 kg/ha. Tato souprava je schopna "Technologií jednoho přejezdu " pracovat s výkonností min 2,5 až 3,5 ha/hod a to při úspoře až 7 000 Kč/ha oproti klasickému zpracování půdy, zakládání porostu a hnojení.

Tyto souprav si můžete vyzkoušet i na Vašich pozemcích.

Pro bližší informace volejte +420 777 647 348 NEBO pište  - kontaktní formulář